Kategórie

Napíšte hľadaný produkt...

0.00

Všeobecné vyhlásenie

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom.SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.


Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o. alebo tretích strán zmluvne viazaných s SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o.


Všetky osobné údaje získava SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o. od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Vyrobcovia