Kategórie

Kúpeľňa, z ktorej nebudete chcieť odísť

0.00

Prezentačná výstava SOLIDSTAV 2019


15. marca 2019 príhovorom p. Matúša Kostelníka, ktorý zastúpil konateľa spoločnosti SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o. bola oficiálne otvorená Prezentačná výstava SOLIDSTAV 2019.

Solidstav

Solidstav

O 12.00 vo štvrtok sa roztočil kolotoč prednášok, kde vystavujúce firmy v 50 minútových blokoch mohli prezentovať svoje produktové portfólio či ich novinky. Stelrad, Wavin, Eurotis, Certima Comap, Kan-therm, Walraven až do 19-stej hodiny s malými prestávkami mali možnosť návštevníci  si vypočuť prednášajúcich či v závere s nimi aj diskutovať. Občas tých 50  minút ani nestačilo.   

 Večeru zúčastneným spríjemnilo ženské zoskupenie La Speranza, bohatá tombola dokonca s autom na celý týždeň potešila viacerých výhercov.
      V piatok ráno bloky prednášok pokračovali Octopus, Tech-regulácie, Geberit, Protherm, Meibes, a Herz. Výstava bola ukončená o 15.00.
Všetkým zúčastneným a podiaľajúcim sa na príprave či priebehu výstavy ďakujeme.

 

 

 

 

SolidstavSolidstavSolidstavSolidstavSolidstavSolidstavSolidstavSolidstav

Vyrobcovia